Dzieci uczestniczyły w zajęciach o Hansie Christianie Andersenie, które poprowadziła p. Basia z Biblioteki Publicznej. Po obejrzeniu prezentacji komputerowej uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami na temat życia i twórczości pisarza.

Share