Dnia 16 października obchodzono XIII Dzień Papieski. Schola „Gloria” przedstawiła część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem: s. Beniaminy, p. B. Grygo i p. B. Wilamowskiej. Wszyscy obejrzeli wzruszającą prezentację multimedialną przypominającą życiorys Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II.

Share