Dnia 30 października 2013 r. odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. Dzieci, w obecności licznie zgromadzonych rodziców, powtarzały za Panią Dyrektor Alicją Halicką-Pochodowicz słowa ślubowania. Następnie Pani Dyrektor pasowała kredką każdego pierwszoklasistę na ucznia. Wychowawczynie klas pierwszych wręczyły dzieciom dyplomy. W szkolnej kronice uczniowie pozostawili na pamiątkę odciski palców. Na koniec pierwszoklasiści zaprezentowali krótką część artystyczną nagrodzoną dużymi brawami. Po oficjalnej części odbył się poczęstunek w salach lekcyjnych.

Share