Dnia 28 maja 2014 r. w grupie wiekowej klas  I – III odbył się Quiz Wiedzy o patronie szkoły Janie Pawle II.
W quizie wzięły udział trzyosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne klasy. Uczniowie popisywali się wiedzą, odpowiadając na pytania, rozwiązując krzyżówki oraz układając zdania i obrazki z rozsypanek. Zakres wiedzy obejmował :
•w klasach I – Dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły
•w klasach II – Karola Wojtyłę jako kapłana, biskupa i kardynała
•w klasach III – Pontyfikat Jana Pawła II
Poprawnie wykonane zadania nagradzane były słodkimi punktami.
Spotkanie uświetniły występy Szkolnej Scholi ,,Gloria”.
Imprezie towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów kl.I-III pt.,,Portret Jana Pawła II”. Uczestnicy Quizu Wiedzy o Janie Pawle II oraz autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

W Quizie naszą klasę reprezentowały: Julia,Wiktoria i Zuzia. Nagrody za portret Jana Pawła II otrzymali – Julia i Kacper. Wyróżnieni zostali: Asia, Patrycja, Zuzia i Damian.

Share