Dnia 22 maja 2014 r.odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym audycja muzyczna pod nazwą „Polska tańcem malowana”. Audycja muzyczna skierowana do najmłodszych słuchaczy, opowiadała w ciekawy i przystępny sposób o obyczajach i obrzędach mieszkańców Podlasia i nie tylko. Wystąpiła para taneczna w regionalnych strojach. Do tańca akompaniował  jej akordeon, a całość w stroju ludowym poprowadziła, czasem gwarą zaciągnęła i pieśń zaśpiewa prelegentka.
W czasie audycji dzieci nie tylko wysłuchały polskich tańców ludowych, ale
również miały okazję zobaczyć je w wykonaniu profesjonalnych tancerzy.
Były to między innymi takie tańce jak: chodzony, krakowiak, czy oberek.
Share